Fraud Blocker

ניתוח דאטה

איסוף וניתוח דאטה

וליוקארד מספקת ארגז כלים עוצמתי
לאיסוף וניתוח דאטה בעסק

בסיס הנתונים של בית עסק בוליוקארד כוללים:

 • פרטי חברי המועדון 
 • נתוני עסקאות של חברי המועדון כגון מקום העסקה, סכום, פריטי העסקה, הנחות והטבות ועוד
 • נתוני מימושי הטבות / נקודות 
 • נתוני תקשורת שיווקית כולל פתיחות, הקלקות, תגובות, הסרות
 • נתוני מעורבות לקוחות בפעילויות שונות כגון משוב על סקרים, חבר מביא חבר 

שילוב הנתונים הללו יוצר בסיס רחב לניתוח ולהסקת מסקנות אופרטיבית ושיווקיות להשגת המטרות העסקיות ממועדון הלקוחות.
ניתוח ואיסוף נתונים
ניתוח דאטה

ניתוח הנתונים יכול לסייע ב:

 • יצירת פרופיל לקוחות
 • זיהוי לקוחות נוטשים (או מתנדנדים)
 • זיהוי לקוחות נאמנים במיוחד
 • זיהוי העדפות הלקוחות: מוצרים אהובים, שילובים בין מוצרים וזמני רכישה מועדפים
 • קבלת משוב על איכות המוצרים ואיכות השירות
 • מדידת האפקטיביות של מהלכים שיווקיים כמו הטבות ודיוורים במייל, מסרונים והודעות Push
 • הבנה מעמיקה של המצב הקיים בפעילות המועדון והצבת מטרות לחיזוק נאמנות הלקוחות

מוכנים לצאת לדרך?