Fraud Blocker

הגדרת רשומת DMARC לדומיין

לאחרונה הכריזו Google ו-Yahoo להחמיר במדיניות האבטחה שלהם והחל מתאריך 01/02/2024 הם לא יאשרו שליחת דיוורים אלא אם יישלחו מדומיין מאובטח ב-DMARC.

רשומת DMARC בדומיין משמשת כשכבת אבטחה נוספת לספקיות הדואר, שמטרתה להגן מפני הפצות דיוורים זדוניים ופישיניג ברשת. כדי שנוכל להמשיך לשלוח דיוורים ללא הפרעות, יש לוודא כי רשומות ה-DMARC קיימות בדומיין ממנו אתם שולחים (לדוגמה info@domainname.co.il).

מדובר בשלב נוסף בתהליך לאבטחת הדואר, מומלץ לבצע את ההגדרות לפני סוף חודש ינואר 2024 כדי שנוכל לשלוח דיוורים בצורה תקינה.

 

בדיקה אם קיימת רשומת DMARC לדומיין

מומלץ קודם לבדוק אם קיימת רשומת DMARC לדומיין שלכם.

לחצו כאן והזינו את הדומיין בתיבה למטה. לחצו על כפתור Inspect the Domain אם קיבלתם הודעה "Hooray! Your DMARC record is valid" תדעו שקיימת רשומת DMARC לדומיין שלכם.

אם קיבלתם "No DMARC record published", עברו לשלב הבא כדי להגדיר את הרשומה.

 

יצירת רשומת DNS לדומיין

  1. ראשית, יש להיכנס לספק הדומיינים שלכם ולאתר את הדומיין שממנו אתם שולחים את הדיוורים. כשאתם בפנים לחצו על הגדרות DNS.
  2. ללחוץ על יצירת רשומה חדשה מסוג TXT.
  3. בשדה של Host name הזינו:dmarc.domainname.com_חשוב:  ישנם ספקים שמשלימים לבד את שם הדומיין במקרה כזה יש להזין רק dmarc_
  4. בשדה הבא, ערך/value יש להקליד את הערך הבא:
    v=DMARC1; p=none; rua=mailto:reports@domainname.comיש להחליף את "reports@domainname.com" לכתובת מייל פעילה שלכם שבו תקבלו את דוחות הdmarc שלכם. חשוב שהיא תהיה כתובת פעילה.
  5. וודאו שההגדרות בוצעו באופן תקין כמבואר למעלה.

דוגמה להגדרות DNS ב GoDaddy

דוגמה להגדרות DNS ב One.com

הגדרת רשומות לדומיין